Werkervaring


Huidig werk

Contextuele psychotherapeute bij groepspraktijk Centrum Oost

Contextuele psychotherapeute en maatschappelijk werkster bij Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Pont


Vroegere werkervaringen

Maatschappelijk werkster bij psychiatrisch ziekenhuis Multiversum

psychosociale begeleiding en sociaal-administratieve ondersteuning van patiƫnten en hun omgeving

Contextuele therapeute bij VDIP (Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische stoornissen) - stage

contextuele psychotherapie bij jongeren met een beginnend psychiatrisch probleem

Mobiele contextbegeleidster in de bijzondere jeugdzorg bij vzw OLO, vzw Kiosk en vzw De Touter

integrale, planmatige en methodische begeleiding van kinderen en hun ouders in het thuismilieu

Cobegeleidster ouderbijeenkomsten bij Popant (Project Ouderparticipatie Antwerpen)

cobegeleiding bij groepswerk en ondersteuning van thema- en beleidsgericht werk

Individuele- en gezinsondersteunster bij vzw Recht-Op

psychosociale begeleiding van mensen in armoede

Projectmedewerkster bij Bind-kracht in Armoede

feedback geven op wetenschappelijke onderzoeksresultaten vanuit de praktijk, cobegeleiding bij groepswerk en afnemen van diepte-interviews