Gezinstherapie

Een gezin kan danig op de proef worden gesteld.  

Je kan als gezin iets ingrijpend meegemaakt hebben.  Wanneer het niet goed gaat met iemand, kan heel het gezin hieronder lijden.  Je kan als gezin in een negatieve spiraal terecht gekomen zijn van miscommunicatie en conflicten.  Een (gezins)geheim kan zwaar op een gezin wegen.  Omstandigheden als ziekte, werkloosheid, financiĆ«le problemen worden soms te zwaar om dragen.  Aanpassingen na een scheiding en overgangen naar een nieuw samengesteld gezin lopen dikwijls niet van een leien dakje...

In gezinnen in crisis wordt dikwijls vooral gefocust op wat allemaal tekort schiet.  De dingen die wel nog goed lopen worden daardoor niet meer gezien.  Door in te zoomen op wat ieder gezinslid investeert kan een positievere dynamiek in een gezin op gang komen.  Als thuisbegeleidster in de Bijzondere Jeugdzorg ondersteunde ik gezinnen om hardnekkige patronen te doorbreken en posities beter af te stemmen.  Ik zag hoe helpend het kan zijn om als gezin tijd te nemen en samen te zitten met iemand die het gesprek bewaakt en leidt.      

Wanneer jullie als gezin in therapie komen zal ik tijdens een kennismakingsgesprek luisteren naar het verhaal en de verwachtingen van ieder gezinslid.  Dit geeft mij een zicht op jullie gezin en vormt al een belangrijke aanzet om te ontdekken wat jullie als gezin zelf al weten en wat nog onuitgesproken bleef.  Dit eerste gesprek is ook belangrijk om te voelen of mijn manier van werken jullie ligt en of jullie het allemaal zien zitten een proces met mij aan te gaan. Soms is dat snel duidelijk, soms heeft het wat meer tijd nodig om dit uit te maken.   

 Omdat contextuele therapie erop gericht is balansen in gezinsrelaties in beweging te brengen is het de therapievorm bij uitstek voor gezinstherapie.  We zullen samen onderzoeken welke dynamieken destructief zijn in jullie gezin en welke dynamieken juist aangeboord kunnen worden om tot een zeker herstel te komen. 

Hoewel de therapie gericht is op diegenen die in de gespreksruimte zijn, houd ik ook rekening met belangrijke anderen. Ook vraag ik soms iemand mee uit te nodigen voor een gesprek, als jullie dat zelf zien zitten.