Relatietherapie

Een partnerrelatie kan om verschillende redenen op losse schroeven komen te staan.  De combinatie van werk, gezin en eigen tijd laat vaak weinig ruimte voor je relatie.  Jullie kunnen iets ingrijpend hebben meegemaakt en dit op een heel andere manier beleven en verwerken.  Het vertrouwen in elkaar kan geschaad zijn.  Omstandigheden als ziekte, werkloosheid en financiële problemen kunnen een relatie zwaar onder druk zetten.  Een ingrijpende gebeurtenis kan jullie relatie ontwrichten.  Jullie kunnen in een negatieve spiraal terecht gekomen zijn van miscommunicatie en conflicten.

Wanneer jullie als koppel in therapie komen zal ik tijdens een gezamenlijk kennismakingsgesprek luisteren naar jullie verhaal.  Waar lopen jullie als koppel tegenaan?  Wat maakt het jullie relatie zo moeilijk?  Jullie kijk hierop kan gedeeltelijk samenvallen, maar kan ook heel erg verschillen.  Ik sta in dit eerste gesprek stil bij de beleving van jullie beiden.  Ik vind het belangrijk om te onderzoeken of jullie beiden nog voldoende willen en kunnen investeren in jullie relatie.  Dit engagement is essentieel om te kunnen werken rond destructieve patronen en bouwen aan vernieuwd vertrouwen.

Na dit gezamenlijk kennismakingsgesprek volgt een individuele sessie met jullie beiden.  Soms spelen er dingen die (nog) niet gezegd kunnen worden in het bijzijn van de ander.  Een individueel gesprek biedt de mogelijkheid om het engagement voor de relatie en de motivatie voor de therapie te onderzoeken en hier vrijer in te kunnen spreken.  Dikwijls hindert de zorg voor de ander om hier eerlijk naar te kunnen kijken.  Bij sommige koppels is het vertrouwen te sterk geschaad om individuele gesprekken te houden.  Dan houden we het bij gezamenlijke gesprekken of stellen we de individuele sessies uit.

In het tweede gemeenschappelijk gesprek kunnen jullie beiden iets vertellen over jullie individuele sessie.  Jullie beslissen zelf wat jullie hierover met elkaar delen.  Ik zal jullie uitnodigen om uit te spreken wat jullie verlangen en wat jullie verwachtingen zijn.  Samen zullen we bekijken wat relatietherapie voor jullie kan betekenen en of mijn manier van werken jullie beiden ligt.  

Het kan zijn dat jullie of iemand van jullie besloten heeft de relatie toch te beëindigen.  Dan kunnen we kijken of verdere gesprekken helpend zijn voor het proces rond de relatiebreuk. 

Als jullie er samen voor kiezen om relatietherapie te starten zullen we de impasse van jullie relatie verder ontrafelen en onderzoeken.  Mijn uitgangspunt is dat in een partnerrelatie steeds beide partners een invloed hebben op die relatie en ook beide de verantwoordelijkheid dragen om de relatie te verbeteren.  Ik wil de vraag wie schuld draagt voor de impasse in de relatie daarom omzetten naar welke verantwoordelijkheid ieder kan opnemen om de relatie te verbeteren.  

Strategieën om om te gaan met moeilijke situaties hebben dikwijls hun wortel in je persoonlijke geschiedenis.  Destructieve patronen in jullie relatie in verband brengen met jullie persoonlijke achtergrond kan verhelderen.  Meer nog: het helpt dikwijls om frustraties en ongenoegens te vertalen naar verlangens en behoeften.  Als contextuele therapeute zal ik jullie ondersteunen om een dialoog op gang te brengen.  Ik zal jullie uitnodigen te kijken naar hetgeen jullie investeren in elkaar en in de relatie.  Bij koppels in crisis is hier meestal geen oog meer voor.  Vanuit die dialoog kan het evenwicht in de balans van geven en ontvangen hersteld worden.  Daarnaast is contextuele therapie erop gericht het vertrouwen tussen partners terug op te bouwen. 

Hoewel de therapie gericht is op jullie als koppel, houd ik ook rekening met belangrijke anderen.  Wanneer jullie samen of apart kinderen hebben, bekijk ik graag welke plaats zij hebben in jullie verhaal.  Soms vraag ik ook iemand mee uit te nodigen voor een gesprek, als jullie dat zien zitten.