Opleiding

Vierjarige opleiding contextuele therapie (Leren over Leven)


Bacheloropleiding Maatschappelijk werk (KdG)


Aanvullende vakken binnen de masteropleiding Klinische psychologie (VUB en KUL)

  • Ontwikkelingspsychologie
  • Psychopathologie en psychiatrie

Bijscholingen binnen andere psychotherapeutische stromingen

  • Systeemtherapie:
  • Hechting in gezinsrelationeel perspectief (vzw Rapunzel)
  • Conflictueus ouderschap na scheiding ( Interactie-academie)
  • Oplossingsgericht werken (Vraagkracht)
  • Psychodrama Puppets Kit (Centrum voor psychodrama en psychotherapie)
  • Narratieve gesprekstechnieken (Johan Vandeputte)
  • Kennismaking met Gestalttherapie (Instituut voor Communicatie)
  • Geweldloos verzet (vzw De Touter)

Ik blijf op regelmatige basis intervisie, supervisie en bijscholingen volgen.

Mijn therapeutische opleiding en mijn praktijkervaring wordt erkend via mijn lidmaatschap bij de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).  Ik sluit me ook aan bij de deontologische code van deze beroepsvereniging.